Kontrakty menadżerskie

Zajmujemy się sporządzaniem kontraktów menadżerskich. Zapraszamy do kontaktu zarówno klientów z Lublina, jak również z innych zakątków Polski – oferujemy możliwość współpracy zdalnej. Kontrakt menadżerski jest jednym z rodzajów umów o zarządzanie, należących do grupy tak zwanych umów nienazwanych. Oznacza to, że nie jest uregulowany przez przepisy prawa w sposób jednoznaczny i szczegółowy, co może prowadzić do różnych interpretacji i spornych sytuacji.

Umowa o zarządzanie jest stosowana w sytuacji, gdy jedna ze stron (zwykle spółka) powierza drugiej stronie (menadżerowi) zarządzanie swoimi sprawami lub prowadzenie określonej działalności. Menadżer zobowiązuje się z kolei do podejmowania kroków zmierzających do osiągnięcia określonych celów, a spółka do wynagradzania go za te działania.

 

Co zawierają kontrakty menadżerskie?

Kontrakty menadżerskie obejmują szczegółowe warunki współpracy i świadczenia usług przez menadżera. Wskazują na okres trwania umowy, wynagrodzenie, zakres obowiązków oraz warunki zakończenia współpracy. Treść kontraktu menadżerskiego powinna również zawierać kryteria oceny efektywności zarządzania czy klauzulę poufności.

Z uwagi na to, że kontrakt menadżerski jest umową nienazwaną i jego treść nie jest precyzyjnie określona przez przepisy prawa, powinien być starannie opracowany i zawierać szczegółowe zapisy, które zminimalizują ryzyko konfliktów i nieporozumień między stronami. Nasi klienci z Lublina i innych zakątków Polski mogą liczyć na staranne oraz rzetelne przygotowanie treści kontraktów menadżerskich.