Usługi kadrowe Lublin

Zakres usług kadrowych i płacowych świadczonych przez naszą firmę dla klientów z Lublina oraz innych miejscowości jest bardzo szeroki i w dużym stopniu uzależniony od profilu działalności przedsiębiorstwa. Co istotne – z myślą o komforcie klientów oferujemy zdalną obsługę na terenie całej Polski. Do podstawowych aspektów, które charakteryzują naszą ofertę, należą między innymi: kompletowanie pełnej dokumentacji pracowniczej i płacowej oraz sporządzanie i przesyłanie odpowiednich deklaracji do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Nadzorujemy terminy odbywania przez zatrudnionych badań lekarskich, szkoleń BHP. Prowadzimy kartoteki potwierdzające przebieg zatrudnienia oraz sporządzamy listy płac.

 

Zakres działalności firmy Usługi Kadrowe Małgorzata Lipińska

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy. Za priorytet stawiamy sobie najwyższą jakość oraz transparentność usług wykonywanych w sposób chroniący interesy pracodawców. Dzięki przejęciu administracyjnych obowiązków przedsiębiorców nie tylko obniżamy ponoszone przez nich koszty obsługi kadrowo-płacowej, ale też gwarantujemy, że kwestie rachunkowe współpracujących z nami firm są w dobrych rękach.

 

Co obejmuje nasza oferta usług kadrowych?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zakresem naszej działalności. Do realizowanych przez nas usług kadrowych należą:

  • obsługa płacowa:

- sporządzanie deklaracji ZUS,
- przygotowywanie list płac,
- rozliczanie PIT,
- składki ZUS;

  • obsługa kadrowa:

- przygotowywanie dokumentacji kadrowej,
- przygotowywanie dokumentacji urlopowej,
- sporządzanie umów o pracę,
- sporządzanie świadectw pracy,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych,
- obsługa elektroniczna dokumentacji pracowniczej,
- obsługa PFRON;

  • obsługa BHP:

- szkolenia BHP,
- sporządzanie regulaminów,
- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
- przygotowywanie zakresu obowiązków dla danego stanowiska,
- przygotowywanie obwieszczeń;

  • usługi HR:

- wsparcie firm w zakresie rekrutacji, systemów motywacyjnych,
- pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
- reprezentowanie pracodawcy w ZUS i US.

 

 

Outsourcing usług kadrowych – korzyści

Zlecenie realizacji usług kadrowych zewnętrznej firmie niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorcy. Są to między innymi redukcja wydatków, wynikająca z braku konieczności zatrudniania własnych pracowników i ponoszenia związanych z tym kosztów. Współpraca outsourcingowa to także pewność, że prowadzone działania są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz gwarancja pełnej poufności danych. Pracujemy z użyciem zaawansowanych, nowoczesnych i wydajnych narzędzi informatycznych, co przekłada się bezpośrednio na terminowość, jakość oraz atrakcyjne ceny świadczonych przez nas usług.